Ny tjänst ger tillgång till superdator för utbildning

2021-03-24

Avdelningen för universitetsgemensam IT (UIT) har lanserat en ny tjänst som tillgängliggör infrastruktur för stora databeräkningar inom hela universitetets utbildningsverksamhet.

Läs mer på nyhetssidan i MP 

For updates and information on current system status, please see the System Status page.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-05-29