Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science

UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science) är Uppsala Universitets resurs för högprestanda datorer, storskalig datalagring och kunskap inom högprestandaberäkning.

UPPMAX ligger på Institutionen för Informationsteknologi, TekNat Fakulteten vid Uppsala Universitet och är ett av de sex centra i den nationella organisationen Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). UPPMAX är också en del av den nationella gridden SweGrid. Finansiering kommer från SNIC, TekNat Fakulteten, samt MedFarm Fakulteten.

Aktiva SNIC- och UPPNEX-projekt som genomförs på UPPMAX listas på SUPR-sidorna med Small, Medium, och Large SNIC-projekt, samt sidan med UPPNEX-projekt.