Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science

UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science) är Uppsala universitets resurs för högprestandadatorer, storskalig datalagring och kunskap inom högprestandaberäkning.

UPPMAX ligger vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och är administrativt knutet till institutionen för informationsteknologi. UPPMAX finansieras av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Aktiva NAISS-projekt som genomförs på UPPMAX listas på SUPR-sidorna med SmallMedium, och Large SNIC-projekt.

Senast uppdaterad: 2023-04-11