Projekt vid UPPMAX

UPPMAX deltar i ett antal projekt och samarbeten inom SNIC och i andra sammanhang. Länkarna till vänster tar dig till projektens hemsidor.

UPPMAX för företag

Bakgrund

UPPMAX har beräknings- och lagringsresurser till förfogande som kan hyras av företag under liknande villkor som akademiska forskare har. Det betyder att företag kan få skriva avtal med UPPMAX om att få använda en viss mängd beräkningstid per månad och lagringskapacitet. Ditt företag får då tillgång till vetenskapliga mjukavarupaket inom genomik, bioinformatik, kemi med mera. Support för systemrelaterade frågor såväl som frågor om tillämpningar ingår.

Hur funkar det?

Du loggar in på ett Linux kluster och använder terminalkommandon. Kurser för nybörjare och avancerade användare finns. Datatiden används genom att skicka beräkningsjobb till ett kösystem där mängden avtalade timmar avgör prioritering. Support sker på liknande sätt genom ett kösystem. 

Intresserad? Hör av dig till david.vanderspoel@uppmax.uu.se så kontaktar vi dig.

Senast uppdaterad: 2021-03-25