UPPMAX för utbildning

Är du en lärare vid Uppsala Universitet och behöver ett kluster eller moln till att undervisa en kurs? Läs vidare!

Gå till sidan "UPPMAX for Utbildning" in UIT's katalog för tilläggstjänster. Läs informationen där.

Om du inte redan har ett sådan, skapa ett konto åt dig själv i SUPR projektportalen.

Åtminstone två veckor innan kursstart, skicka epost till Servicedesk med följande information:

  • Val av alternativ (Snowy eller Dis)
    • För Dis alternativet: önskat antal kärnor och minne per VM, samt totalt antal flytande IP-adresser
  • Godkännande från prefekt/motsvarande
  • Projektnummer för debitering
  • Kurskod
  • Antal studenter

Servicedesk tar beställningen vidare till UIT för debitering och UPPMAX för skapande av projekt.

UPPMAX skapar ett projekt i SUPR. Du blir kontaktad via e-post när detta sker.

Varje student måste ha eller skapa ett konto i SUPR, och läggas till som projektmedlemmar. Studenterna kan göra detta själva i SUPR, eller så kan läraren lägga till dem i SUPR. Se steg 1-3 på  account application page

För projekt på Snowy: Varje student behöver sitt eget UPPMAX användarkonto. När en student är medlem i ett projekt så kan de skaffa ett användarkonto (steg 4 på account application page). Om en student redan har ett användarkonto vid UPPMAX så behöver de inte söka ett nytt.

För projekt på Dis: Se SSC tutorial och OpenStack documentation på SNIC Science Cloud sidan förr information om hur man sätter upp en miljö i och bereder tillgång till molnet.

OBS: Du måste söka ett kursprojekt minst 2 veckor innan kursstart. Läraren är ansvarig för att säkerställa att alla studenter har fungerande användarkonton åtminstone 2 dagar innan kursstart.

Viktig information för kursplanering:

Se denna FAQ för generell information och tips om undervisning med UPPMAX.

  • Nodreservationer: man kan reservera kärnor/noder, vilket gör att en del resurser bara blir tillgängliga till projektmedlemmar, t.ex. för att undvika kötider under laborationer. Kontakta IT Servicedesk åtminstone 1 vecka innan kursstart.
  • Onsdagsunderhåll: Den första onsdagen varje månad är reserverad för möjligt service stopp. Undvik att schemalägga laborationer och inluppar på och kring dessa dagar

Senast uppdaterad: 2021-02-01