Lovande molekyl mot coronavirus på Uppmax

2022-02-14

Uppsalaforskare har lyckats ta fram en molekyl som hämmar förökning av coronavirus och har stor potential att utvecklas till läkemedel mot covid-19. En del av arbetet utfördes på UPPMAX system. 

Läs hela artikeln för att veta mer

For updates and information on current system status, please see the System Status page.

UPPMAX News

Last modified: 2023-05-29